Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

2000 χρόνια μετά, ο φόβος των εξουσιαστών και το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης παραμένει!

Στην εντατική του Ευαγγελισμού ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος | ΣΚΑΪ

2000 χρόνια μετά, ο φόβος των εξουσιαστών και το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης παραμένει!

______

Στο εδάφιο από τη χθεσινό ευαγγελικό ανάγνωσμα με σαφήνεια σκιαγραφείται η απολυταρχική, δυναστική εξουσία και ευαγγελίζεται η ελπίδα για μια άλλη σχέση κοινωνικής δικαιοσύνης:

"...οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν·..."

Νεοελληνική Απόδοση:

«Ξέρετε ότι εκείνοι που φαίνονται να κυβερνούν τα έθνη κατακυριαρχούν σ’ αυτά και οι μεγάλοι τους τα κατεξουσιάζουν.
Και η εντολή:
"Δεν θα γίνεται έτσι όμως μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονός σας,
και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων.
Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών».

_____****______

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος επισημαίνει:
Το σημερινό ευαγγέλιο μας θύμισε και μια άλλη βασική αρχή, που ο Κύριός μας έθεσε για τους δικούς του.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανατροπή των παλιών ιδεών. Για μια από τις πιο σημαντικές επαναστάσεις. Ο Κύριος είπε προς τους μαθητές του ότι αυτοί, που νομίζουν ότι διοικούν και άρχουν των Εθνών, κατακυριεύουσιν αυτών. Θέλουν να κυριαρχούν και να δυναστεύουν τους λαούς.
Αλλά αυτό δεν μπορεί να ισχύει για εσάς. Εσείς έχετε μια άλλη αρχή. Το μεγαλείο δεν είναι πόσους καταδυναστεύει κανείς, αλλά πόσους διακονεί κανείς. Είναι πολύ βασική αυτή η αρχή την οποία ο Κύριος έθεσε και με τον τρόπο αυτό έδωσε μια διαφορετική κατεύθυνση στην όλη αντίληψη της εξουσίας.
Όποιος θέλει να είναι μεγάλος, πρέπει να είναι διάκονος όλων.
Δεν είναι κακό να θέλει να είναι κανείς πρώτος. Το θέμα είναι πώς το επιδιώκει. Όποιος, λοιπόν, θέλει να είναι πρώτος μέσα στη ζωή της οικογενείας, πρέπει να είναι, εδώ είναι το σκάνδαλο, πάντων δούλος, όχι αφεντικό…
Νομίζω πως χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για την Πολιτεία, ισχύει για την οικογένειά μας, για το περιβάλλον το εργασιακό, στο οποίο κινούμαστε.
Πάντα υπάρχουν άνθρωποι, που θέλουν να πρωτεύουν. Αλλά αυτό νομίζουν ότι το επιτυγχάνουν με τρόπο αλαζονικό και πιεστικό. Ναι, ας είσαστε πρώτοι. Αλλά, όποιος θέλει να είναι πρώτος, σύμφωνα με την αρχή του Κυρίου, πρέπει να είναι όλων υπηρέτης.
Δυστυχώς, πολλές φορές, δεν υπακούμε σ’ αυτή την αρχή του Κυρίου μας. Και εξακολουθούμε να κινούμαστε με άλλους τρόπους, βάζοντας πριν απ’ όλα τον εαυτό μας, και νομίζοντας ότι έτσι πετυχαίνουμε..
Ας θυμόμαστε πάντοτε αυτή την αρχή. Και ο Κύριος δεν μας το είπε αυτό μόνο με τα λόγια, με τη διδασκαλία Του, αλλά ο ίδιος με τη ζωή και το παράδειγμά Του.
Δεν ήρθε για να διακονήσει, αλλά για να διακονηθεί και να δώσει τη ζωή του λύτρον υπέρ των πολλών.
Όσοι θέλουμε, λοιπόν, πράγματι να είμαστε δικοί Του μαθητές, ας ακούσουμε αυτή τη φωνή και αυτή τη σαφή αρχή. Όποιος θέλει να είναι μέγας, πρέπει να είναι διάκονος όλων.
Όποιος επιδιώκει να είναι πρώτος, πρέπει να είναι υπηρέτης και δούλος όλων. Μόνο με αυτή την αρχή προοδεύουν οι λαοί και οι οικογένειες”.

ΠΗΓΗ-Ανάρτηση από:geromorias.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου