Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

Όταν τα σχολεία ήταν "αυτόνομα"...

Αποτέλεσμα εικόνας για δημοδιδασκαλοι
Μηχανή του χρόνου: Τα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου Φυτειών
Πηγή:https://xiromeropress.gr


«Φρίκη με κατέλαβε ότε εν έτει 1885 διωρίσθην γενικός δ/ντης δημοτικής εκπαιδεύσεως, εν τω υπουργείω Παιδείας. Ουδείς δημοδιδάσκαλος ήτο εν ασφαλεία. Ο βουλευτής, ο κομματάρχης, ο παντοπώλης, ηδύνατο να τον μεταθέσουν, να τον παύσουν...Ένας βουλευτής είχεν είπει: Και τι βουλευτής είμαι εγώ, όταν δεν δύναμαι να παύσω ούτε ένα δημοδιδάσκαλον;»

(Αναμνήσεις του παιδαγωγού Παναγιώτη Οικονόμου)

ΠΗΓΗ: Kostas Therianos

Ανάρτηση από:geromorias.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου