Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Η Αγορά των Μεταπτυχιακών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Αρθρογράφος: 
Γιώργος Μαυρογιώργος

Α΄Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης
Μια πλοήγηση σε ορισμένα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής της χώρας, και στα ΜΠΣ που προσφέρουν, είναι άκρως αποκαλυπτική, εφιαλτική και αποκαρδιωτική. Η προσωπική μου άποψη, μετά από πολύωρη πλοήγηση και καταγραφή, είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μια αγοραία αχαλίνωτη ακαδημαική αυθαιρεσία, έξω από κάθε θεσμική δέσμευση.
Με δραματικές συνέπειες:
(α) τις σοβαρές επιπτώσεις και την υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών
(β) την υποβάθμιση των ίδιων των μεταπτυχιακών
(γ) την ένταση του ανταγωνισμού των εκπαιδευτικών, εργαζομένων και ανέργων, για το "χαρτί"
(δ) την ένταση της εμπορευματοποίησης σε χαλεπούς καιρούς
Όλα τα παραπάνω συνιστούν ακύρωση της πανεπιστημαικής εκπαίδευσης και του δημόσιου και δωρεάν.χαρακτήρα της. Και αυτά συμβαίνουν, μετά από μια δεκαετία με απόπειρες για εγκαθίδρυση της ΑΔΙΠ και την ολοκλήρωση της εξωτερικής αξιολόγησης των 397 πανεπιστημιακών τμημάτων!
Με τη θεσμοθέτηση της ΑΔΙΠ, η υπαρκτή ή η επιδιωκόμενη «ποιότητα» στα πανεπιστήμια μετριέται με εισαγόμενα/επιβαλλόμενα (από τα έξω κι από τα πάνω) αντίγραφα κριτηρίων και τυποποιημένες μεθοδολογικές αλχημείες «διασφάλισης και πιστοποίησης», νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής σύλληψης. Η ποιότητα, χωρίς να ορίζεται, προβάλλεται ως εργαλείο σε μια υπό εξέλιξη διεργασία διεύρυνσης μιας ταχύτατα αναδυόμενης ευρωπαϊκής και ευρύτερα διεθνούς καπιταλιστικής αγοράς (εισαγωγής και εξαγωγής) ανταγωνιστικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.Αυτή η εξέλιξη οδηγεί σε «ένα ακαδημαϊκό καπιταλιστικό καθεστώς γνώσης και εκπαίδευσης». Η διαρκής μείωση της δημόσιας δαπάνης, σε συνδυασμό με την κοινοτική χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη δεκαετία του 2000, έχουν συντελέσει αποφασιστικά στη νομιμοποίηση αρχών και πρακτικών ενός ιδιότυπου ακαδημαϊκού καπιταλισμού κερδοφορίας και εκμετάλλευσης

Την ίδια στιγμή που η περιφερόμενη Σύνοδος των Πρυτάνεων απορρίπτει το τελευταίο σχέδιο νόμου (Γαβρόγλου)για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και διαμαρτύρεται για τη συρρίκνωση της αυτοδιοίκησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, έχει, ήδη στηθεί μηχανισμός «Ποιότητας της Αγοράς» που καταργεί τη διοικητική αυτοτέλεια, την ακαδημαϊκή ελευθερία και τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα των πανεπιστημίων.Και η Σύνοδος των Πρυτάνεων την επικαλείται ως θεματοφύλακα και εγγυήτρια ποιότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Ο Β΄και Γ΄κύκλος σπουδών δεν είναι «δημόσιο και δωρεάν αγαθό» αλλά έχει ανεπιστρεπτί εκπέσει στην κατηγορία καταναλωτικής υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο αγοροπωλησίας, με εξατομικευμένη ιδιωτική δαπάνη. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αξιολογούνται με ενιαία τυποποιημένα πανευρωπαϊκά κριτήρια και μεθοδολογία, από πιστοποιημένους «οίκους αξιολόγησης» του «Ευρωπαϊκού Μητρώου» EQAR και αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. Ο ανταγωνισμός δε θα έχει όρια και εξαιρέσεις. Η αγορά γέμισε από «οίκους αξιολόγησης» κι αξιολογητές που ανταγωνίζονται σε αξιοπιστία.
Με βάση τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, τα πανεπιστήμια ήδη ιεραρχούνται σε μια άκρως ανταγωνιστική διεθνή λίστα ιδρυμάτων-εμπορευμάτων και διαφημίζουν τα πιστοποιημένα πακέτα τους. Το ΟΠΑ επαίρεται για τα διακεκριμένα πακέτα ΜΠΣ! Πρόκειται για εξέλιξη ανάλογη με τους οίκους αξιολόγησης στην οικονομία. Στην αγορά των πανεπιστημίων έρχονται πολλές διαβαθμίσεις και κατηγοριοποιήσεις εθνικών συστημάτων ή ιδρυμάτων, με ενδεχόμενη εξέλιξη την υποβάθμιση, τη συρρίκνωση, την κατάργηση ή την ραγδαία εισβολή ιδιωτικών ιδρυμάτων. Για την ελίτ θεσμοθετούνται τα Κέντρα Αριστείας, με πρόσθετη χρηματοδότηση. Οι εξελίξεις αυτές βάζουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, σε τελευταία ανάλυση, τους φοιτητές, στο άκρως εξοντωτικό σαφάρι ενός άκρατου και άνισου ανταγωνισμού, με πολλές συνέπειες στην ένταση και την έκρηξη των ταξικών διακρίσεων.
Διορισμένοι εκπαιδευτικοί, άνεργοι πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί, αναπληρωτές αναζητούν απεγνωσμένα μια θέση για ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, μπας και διεκδικήσουν με καλύτερες προυποθέσεις μια θέση εργασίας ή εξασφαλίσουν τη θέση τους ή αναρριχηθούν στη διοικητική ιεραρχία! Δεν ενδιαφέρει το περιεχόμενο και η γνώση. Προέχει ο τίτλος. Κάτι στο οποίο συμπράττουν και τα πανεπιστημιακά τμήματα με τα προγράμματα που προσφέρουν και τα δίδακτρα που εισπράττουν:
> Προσφέρουν ΠΜΣ που δεν έχουν καμιά συνάφεια με τα αντικείμενα/ο των προπτυχιακών τους προγραμμάτων.Δεν πρόκειται δηλαδή για Β΄και Γ΄κύκλο σπουδών
> Προσφέρουν ΠΜΣ που είναι έξω από το Γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων που καλύπτουν. >Πώς είναι δυνατόν Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής να συμπράττουν και να προσφέρουν Διατμηματικό ΜΠΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"; Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ανώτατη εκπαίδευση!Διαφημίζεται ως "το πρώτο που λειτουργεί στην Ελλάδα με αντικείμενο την Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης" Απευθύνεται, σε "πτυχιούχους διαφόρων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο...ή σε επαγγελματίες του χώρου (διοικητικά ή και επιστημονικά στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε φορείς σχετικούς με ανώτατη εκπαίδευση, όπως π.χ. ΑΔΙΠ, ΕΣΥΠ, αλλά και Υπουργείο Παιδείας"
>Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών προσφέρει εξειδίκευση μεταπτυχιακού στην "Εκπαιδευτική Πολιτική!
>Παιδαγωγικό Τμήμα μπορεί να προσφέρει ή να συμπράττει σε 7 ΠΜΣ! Το Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ του Πανεπιστήμιου Αιγαίου υποστηρίζει διοικητικά και οικονομικά πέντε (5) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
>Στο "Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ισοδύναμη της ΑΣΠΑΙΤΕ! Πρόκειται για μια απίστευτη ακαδημαική στρέβλωση κι αυθαιρεσία της λεγόμενης "Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας"!
>Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κορίνθου)προσφέρει ΠΜΣ στο αντικείμενο "Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική"(τίτλος του Μήματος), με 5 κατευθύνσεις. Δεν αρκεί αυτό. Παράλληλα είχε κάνει προκήρυξη και άλλου ΠΜΣ με αντικείμενο "Σχολική Ψυχολογία¨,σε συνεργασία με ιδιωτικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου!!!
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν και ανταγωνιστές! Τμήμα με Σπουδές Αθλητισμού, σε ΠΜΣ, αναθέτει διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες με αντικείμενο την εκπαίδευση!!! Οι τίτλοι είναι, προφανώς,ακαδημαικά μη έγκυροι...
Την ίδια στιγμή, σύγκλητοι πανεπιστημίων σπεύδουν και απορρίπτουν τα ελάχιστα αναχώματα που έρχεται να βάλει το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο μπροστά στην επέλαση και την ασυδοσία των πρακτικών αυτών που ήδη έχουν εγκαθιδρυθεί σε ορισμένα πανεπιστημιακά τμήματα!
Όλα τα παραπάνω συμβαίνουν την ίδια στιγμή που η ΑΔΙΠ έχει ολοκληρώσει τις εξωτερικές αξιολογήσεις των πανεπιστημιακών τμημάτων. Η ΑΔΙΠ ''έκανε την πάπια".Εκτός και οι περιφερόμενοι εμπειροτέχνες αξιολογητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού περιορίστηκαν σε πρακτικές ακαδημαικού τουρισμού.
Μάλλον, όλα αυτά συμβαίνουν κάτω από τη μύτη της ΑΔΙΠ,αν κρίνουμε από το ότι υπάρχουν μέλη του ΔΣ της ΑΔΙΠ που γνωρίζουν αυτές τις ακαδημαικές πρακτικές της ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς μεταπτυχιακών τίτλων,αν δεν συμπράττουν!
Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, έχετε χάσει! Το ζήτημα των μεταπτυχιακών, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν προσφέρεται για διαβούλευση ούτε για συναίνεση. Προσφέρεται για "στραπατσάδα". Η αναχαίτιση αυτών των πρακτικών και αντίστοιχων άλλων είναι υπόθεση πολιτικής βούλησης. Πάντως, η υπόθεση των μεταπτυχιακών στις επιστήμες της Εκπαίδευσης δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους πανεπιστημιακούς και τις αποζημιώσεις τους. Είναι, κατ εξοχήν, υπόθεση των εκπαιδευτικών και των ανέργων πτυχιούχων, που εκβιάζονται για να πληρώνουν το πολλαπλό κόστος του όλου εγχειρήματος.Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ έχουν λόγο, εκτός και γίνονται και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις μέρος του προβλήματος...
Β΄Η ΤΥΦΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ και των ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ
δε συνιστά διαφάνεια, αλλά ανομολόγητη συσκότιση
Ποιος είπε ότι είναι αξιολογική η κατάταξη των υποψήφιων διευθυντών,όταν αυτή είναι γραφειοκρατική καταγραφή των λεγόμενων αντικειμενικών μορίων, τυφλή κι ανεπεξέργαστη ως προς τις ουσιαστικές ακαδημαικές διαδικασίεςαπόκτησης και συσσώρευσης τίτλων σπουδών!
Μας έχουν φυτέψει στο κεφάλι μας ιδεοληψίες περί ανταγωνισμού, αξιοκρατίας,αντικειμενικότητας και καταλήξαμε σε πρακτικές μιας πλαστής και κατασκευασμένης διαφάνειας και διαύγειας με τη θεοποίηση των "μετρήσιμων"!
Αυτή δεν είναι διαφάνεια .Πρόκειται για συσκότιση με την επίκληση των μετρήσιμων!
Πώς να ενδιαφερθείς για συνάφειες των προπτυχιακών δεύτερων τίτλων σπουδών με το έργο του δασκάλου και του διευθυντή! Γιατί να μοριοδοτείται με πρόσθετα μόρια δεύτερο πτυχίο στις "Επιστήμες της Αγωγής", τη στιγμή που κάτοχοι αντίστοιχου τίτλου σπουδών είναι άνεργοι ή περιφερόμενοι για 15 χρόνια ως αναπληρωτές!
Ποιος είπε πως η επιστημονική συγκρότηση και κατάρτιση είναι υπόθεση απλής συσσώρευσης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων; Ποιος έχει ασχοληθεί με την εγκυροτητα περιεχομένου και την ακαδημαική αξιοπιστία τίτλων σπουδών που προσφέρονται μαζικά στην αγορά σε επιτήδειους "κυνηγούς" μορίων και τίτλων;
Ποιος θα προστατέψει τους δασκάλους εκείνους που σπούδασαν και έδωσαν βάθος στις σπουδές τους,όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εκφυλιστική διαδικασία υποβάθμισης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που συντελείται, με την ντε φακτο τυφλή αναγνώριση όλων ανεξαιρέτως των τίτλων που προσκομίζονται στους φακέλους;
Δεν ισχυρίζομαι πως οι υποψήφιοι διευθυντές που καταγράφοντα στους πίνακες μοριοδότησης δεν είναι κατάλληλοι για την ανάδειξή τους στη θέση του διευθυντή. Με απασχολεί η αποσπασματική αντιμετώπιση ενός σημαντικού ζητήματος, χωρίς τη συνολική αναδιοργάνωση της διοίκησης της εκπαίδευσης, με βάθεμα της δημοκρατίας. Με προβληματίζει και η διαδικασία, που για μια ακόμη φορά έχει προκριθεί, για να μετράει τύπους και τίτλους που "μετράνε στα τυφλά", για την εξαγορά της νομιμοποίησης των επιλογών που θα γίνουν,στο όνομα μιας κίβδηλης και πλαστής διαφάνειας και αντικειμενικότητας.
Τελικά, ποιος έχει την ευθύνη που επιβραβεύονται οι δάσκαλοι εκείνοι που έχουν γίνει "επιχειρηματίες τους εαυτού τους"; Και πως θα απαλλαγούμε από τη διείσδυση αυτών των πρακτικών της αγοράς στην εκπαίδευση; Αυτή η μορφή διαφάνειας και διαύγειας των μετρήσιμων γιατί να συμβιώνει με τόσα μικρά και μεγάλα μυστικά, ανείπωτα κι ανομολόγητα που γίνονται καρφιά στο σώμα της εκπαίδευσης; Κι όλη αυτή η φάρσα κι ο ντόρος για την επιλογή των διευθυντών των σχολείων, ανάμεσα στην κυβέρνηση, την αντιπολίτευση και το ΣτΕ, ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί, παρεκτός να δρουν αποπροσανατολιστικά και να ορίζουν την ατζέντα της εκπαίδευσης, με όρους της κυρίαρχης ιδεολογίας και των κυρίαρχων συμφερόντων...
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ: τόσο έμμονη επίκληση διαφάνειας και διαύγειας για μια τόσο κυνική συσκότιση και σύγχυση. Τελικά, ποιος την πληρώνει;
Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί ενιαίοι αξιολογικοί πίνακες των αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων!Gi;vrgow

ΠΗΓΗ:  http://www.alfavita.gr/apopsin/i-agora-ton-metaptyhiakon-stis-epistimes-tis-ekpaideysis#ixzz4kIoZRqEW 
 Ανάρτηση από:geromorias.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου