Η εικονογράφηση του βιβλίου, που συμπληρώνει αρμονικά το περιεχόμενο ανήκει στην Roswitha Quadflieg, κι εδώ μια εικόνα της