Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – Σοκαριστικά στοιχεία για υπογεννητικότητα και ανεργία…

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ


Το κείμενο που ακολουθεί είναι αναδημοσίευση από το ιστολόγιο https://olympia.gr στις 20-3-3014. Σήμερα, το θέρος του 2016, έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του 1ου Μνημονίου εμφανίζονται μειωμένες ακόμη και κατά το ήμισυ οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία της χώρας για το σχολικό έτος 2016-2017.  Κανείς δεν αφυπνίζεται... η Πολιτεία κάνει πως δεν το ξέρει... τα ΜΜΕ έχουν επιλέξει άλλη ατζέντα ως προτεραιότητα για την ενημέρωση των πολιτών!!!


ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – Σοκαριστικά στοιχεία για υπογεννητικότητα και ανεργία…


Με ρυθμό 3.800 ατόμων την εβδομάδα, διογκώθηκε η ΑΝΕΡΓΙΑ στην Ελλάδα μεταξύ 2008 και 2013, σύμφωνα με την έρευνα του ΟΟΣΑ “Society at a Glance 2014”. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι το σύστημα κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας δεν ήταν προετοιμασμένο για να αντιμετωπίσει το μέγεθος της κρίσης, καθώς από το 2007-2008 οι συνολικές δαπάνες για την κοινωνική προστασία και την υγεία μειώθηκαν κατά 18% περίπου (σε πραγματικές τιμές), σε αντίθεση με την αύξηση κατά 14% του μέσου όρου των χωρών του… ΟΑΣΑ. Πλέον, η οικονομική δραστηριότητα, η απασχόληση και το εισόδημα παραμένουν πολύ μακριά από τα επίπεδα προ κρίσης.

Μια μείζονος σημασίας συνέπεια της κρίσης, που η Πολιτεία δείχνει να υποτιμά, είναι η υπογεννητικότητα. Πριν από την κρίση, ο δείκτης γεννήσεων στη χώρα μας ήταν 1,51 (έναντι 1,63 στην Ε.Ε. και 1,75 στις χώρες του ΟΟΣΑ). Πέρυσι, ο δείκτης ήταν στο 1,42. Σημειώνεται ότι για να γίνει ανανέωση του πληθυσμού μιας χώρας, ο δείκτης πρέπει να κυμαίνεται τουλάχιστον στο 2,1.
Η μάστιγα του δημογραφικού προβλήματος επιβαρύνει και την Οικονομία, καθώς αυξάνεται η πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα και τον προϋπολογισμό, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των συνταξιούχων και ταυτόχρονα μειώνεται ο αριθμός των εργαζομένων. Η μείωση των δημογραφικών δεικτών στην Ελλάδα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980, όμως κατά τα τελευταία χρόνια της λιτότητας και του Μνημονίου το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης εντείνεται ολοένα και περισσότερο.

Γενοκτονία (σύμφωνα με τον ΟΗΕ):

Ως γενοκτονία νοείται οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξε­ων, ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, εθνολογικής, φυλετι­κής ή θρησκευτικής, ως τοιαύτης :

α) Φόνος των μελών της ομάδος.
β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή διανοητικής ακεραιότητος των μελών της ομάδος.
γ) Εκ προθέσεως υποβολή της ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυναμένας να επιφέρωσιν την πλή­ρη ή την μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής.
δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπόδισιν των γεννήσεως εις τους κόλπους ορισμένης ομάδος.
ε) Αναγκαστική μεταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν ομάδα.

Τιμωρούνται αι ακόλουθοι πράξεις:
α) Η γενοκτονία.
β) Η συνεννόησις προς διενέργειαν γενοκτονίας.
γ) Η άμεσος και δημοσία προτροπή προς διενέργειαν γενοκτονίας.
δ) Η απόπειρα γενοκτονίας.
ε) Η συνεργία εις την γενοκτονίαν

ΠΗΓΗ: geromorias.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου